MENU
Kozijnentotaal

Garantie

GARANTIE

Kozijnentotaal levert producten van de hoogste kwaliteit. Alle producten worden uitvoerig getest en gecontroleerd op werkwijze en fouten. De basis voor garantie is de Nederlandse wetgeving met betrekking tot levering aan consumenten. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wij verwijzen daarnaast naar onze algemene voorwaarden:

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van
zijn beroep of bedrijf. Indien er door Kozijnentotaal BV een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt,
onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. Kozijnentotaal BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kozijnentotaal BV er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een
redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Kozijnentotaal BV daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien Kozijnentotaal BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande
aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Garantie bij zakelijke aankopen
9.1. Kozijnentotaal BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Kozijnentotaal BV er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal
gebruik.
9.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen uiterlijk 14 dagen na levering Kozijnentotaal BV daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen
aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
9.3. Indien Kozijnentotaal BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN KLACHTEN

Service is een van de punten waarop Kozijnentotaal uitblinkt en dit willen we graag zo houden. We hebben een proactieve instelling en denken graag met onze klanten mee. Mocht je een vraag of opmerking hebben dan willen we dit heel graag horen. Klachten vinden we nog belangrijker.

Via onderstaande contact gegevens kun je ons bereiken. Op werkdagen mag je binnen 24 uur een reactie verwachten.

 

RETOURNEREN EN HET HERROEPINGSRECHT

Kozijnentotaal geeft haar klanten het recht om producten binnen 14 dagen retour te sturen. Volgens het herroepingsrecht zijn wij niet verplicht om producten die specifiek op maat worden gemaakt retour te nemen. LET OP: wij nemen alleen retouren aan indien de producten onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd worden.

 

Kozijnentotaal BV
Expeditieweg 18
6657KL Boven Leeuwen
Info@kozijnentotaal.nl
(0487) 20 9000

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegTerug naar Kozijnentotaal